ROZEZNANIE RYNKU – przeprowadzenie doradztwa zawodowego

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
realizujący Projekt

„Biznes na start!”
nr RPKP.08.03.00-04-0003/16

w partnerstwie z
EUROSOLUTIONS Jan Dymek

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:
doradztwa zawodowego

Rozeznanie_rynku_-_doradca_zawodowy