ROZEZNANIE RYNKU – przeprowadzenie oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
realizujące Projekt

„Biznes na start!”
nr RPKP.08.03.00-04-0003/16

w partnerstwie z
EUROSOLUTIONS Jan Dymek

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Dokumenty: