Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Indywidualnego Wsparcia Doradczego dla 48 Uczestników/czek projektu „Biznes na start!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
realizujące Projekt

„Biznes na start!”
nr RPKP.08.03.00-04-0003/16

w partnerstwie z
EUROSOLUTIONS Jan Dymek
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

Indywidualnego Wsparcia Doradczego

Dokumenty: