ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla 48 osób

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
realizujące Projekt

„Biznes na start!”
nr RPKP.08.03.00-04-0003/16

w partnerstwie z
EUROSOLUTIONS Jan Dymek
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”

Dokumenty: