OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Uprzejmie informujemy, że podajemy do wiadomości ostateczną listę rankingową kandydatów do udziału w projekcie nr RPKP.08.03.00-04-0003/16 – „Biznes na start!” sporządzoną po II etapie rekrutacji – ocenie predyspozycji Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej.