Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie dotacji dla uczestników projektu „Biznes na start!”

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara informuje, że w dniu 24 maja 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie dotacji dla uczestników projektu „Biznes na start!”. Miejsce składania wniosków o przyznanie dotacji: Biuro Projektu Biznes na start! ul. Przedmiejska lok. 8, 87 – 800 Włocławek. Zakres niezbędnej dokumentacji (w tym biznesplan) dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Informacji udziela Karol Kostrzewski – koordynator, tel. 515 840 623 (e-mail: k.kostrzewski@biuroprojektu.eu) i Małogrzata Nowakowska-Osipiak – asystent koordynatora, tel. 506 448 466 (e-mail: m.nowakowska-osipiak@biuroprojektu.eu).