Rozeznanie rynku na przeprowadzenie oceny 48 wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
realizujące Projekt

„Biznes na start!”
nr RPKP.08.03.00-04-0003/16

w partnerstwie z
EUROSOLUTIONS Jan Dymek

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie oceny 48 wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe

dla Uczestników/czek Projektu „Biznes na start!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty: