Lista rankingowa uczestników projektu rekomendowanych do otrzymania dofinansowania oraz lista rezerwowa

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
realizujące Projekt

„Biznes na start!”
nr RPKP.08.03.00-04-0003/16

w partnerstwie z
EUROSOLUTIONS Jan Dymek

ogłasza listę rankingową uczestników projektu rekomendowanych do otrzymania dofinansowania oraz listę rezerwową.