Wzór dokumentów do zastosowania przez Uczestników Projektu przy rozliczeniu dotacji i wsparcia pomostowego

Podajemy do wiadomości Uczestników Projektu wzór dokumentów do zastosowania przy rozliczeniu wydatków z dotacji i wsparcia pomostowego.

Termin do rozliczenia wsparcia finansowego (dotacji) – 90 dni, od dnia wpływu środków finansowych na konto Uczestnika Projektu.

Termin do rozliczenia wsparcia pomostowego– w przypadku rozliczenia pierwszego wsparcia pomostowego – 45 dni, od dnia podpisania umowy, kolejne rozliczenia 30 dni.

Przypominamy, że KAŻDY UCZESTNIK PROJEKTU musi się ściśle trzymać założeń harmonogramu, a przesunięcia możliwe są do wartości 10 % między poszczególnymi pozycjami – zarówno we wsparciu pomostowym jak i dotacji.

Więcej informacji udziela Asystent Koordynatora

Małgorzata Nowakowska-Osipiak
tel. 506 448 466