WAŻNE INFORMACJE

Podajemy do wiadomości ważne informacje związane z realizowanym projektem.

 1. SPRAWNE ROZLICZENIE PIERWSZEJ POMOSTÓWKI POZWOLI NA SZYBSZĄ WYPŁATĘ KOLEJNEJ TRANSZY WSPARCIA.
  Informujemy, że wypłata drugiej pomostówki nastąpi w ciągu 30 dni od dnia rozliczenia pierwszej transzy (biorąc pod uwagę pozytywną weryfikację złożonych dokumentów przez rozliczeniowca w Centrali Firmy).
 2. W ZWIĄZKU Z WYPŁATĄ DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO NASTĘPUJE WERYFIKACJA ZŁOŻONYCH BIZNESPLANÓW PRZEZ ROZLICZENIOWCA.
  W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIEŃ KONIECZNE JEST DOKONANIE KOREKTY ZŁOŻONEGO DOKUMENTU.
 3. ŚRODKI PIENIĘŻNE OTRZYMANE W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO NIE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE NA ZAKUP: ŚRODKÓW TRWAŁYCH, MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI, MATERIAŁÓW Z PRZEZNACZENIEM NA SPRZEDAŻ.
 4. W PRZYPADKU OSÓB UŻYTKUJĄCYCH ŚRODKI TRANSPORTU (ZAKUPIONE Z DOTACJI LUB SAMOCHODU WŁASNEGO WYKORZYSTYWANEGO W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) I ROZLICZAJĄCYCH PALIWO
  W RAMACH ŚRODKÓW ZE WSPARCIA POMOSTOWEGO, MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ FAKTURY ZE WSKAZANIEM NUMERU REJESTRACYJNEGO POJAZDU, ADEKWATNE DO FAKTYCZNEGO STANU RZECZY.
 5. DODATKOWO OSOBY UŻYTKUJĄCE WŁASNY ŚRODEK TRANSPORTU ZOBLIGOWANE SĄ DO PROWADZENIA EWIDENCJI PRZEBIEGU POJAZDU TZW. KILOMETRÓWKI, BĘDĄCEJ POTWIERDZENIEM FAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA W CELU REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.
 6. OSOBY, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA ZOBOWIĄZANE SĄ DO WYWIĄZANIA SIĘ Z TEJ DEKLARACJI I DO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA W CIĄGU 12 MIESIĘCY OD DNIA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZATRUDNIENIE MUSI BYĆ NA UMOWĘ O PRACĘ NA MINIMUM 1/4 ETATU NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ 3 MIESIĄCE.

W załączeniu, dla przypomnienia, katalog kwalifikowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego. Informacji udziela p. Małgorzata Nowakowska-Osipiak (asystent koordynatora projektu) tel. 506 448 466.