Nie zbieramy zaświadczeń z ZUS – wystarczy oświadczenie Uczestnika

Centrum Edukacji AC – Expert Agata Melara Biuro Projektu we Włocławku uprzejmie informuje, że Uczestnik/czka Projektu „Biznes na start!” ma obowiązek dostarczać do 15 dnia każdego miesiąca własnoręcznie podpisane oświadczenie o niezaleganiu w składkach ZUS.

Oprócz oświadczenia, którego wzór zamieszczamy, należy również dostarczyć potwierdzenie przelewu (razem z oświadczeniem).