ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie szkolenia „Design thinking” dla 43 Uczestników/czek Projektu

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
realizujące Projekt

„Biznes na start!”
nr RPKP.08.03.00-04-0003/16

w partnerstwie z
EUROSOLUTIONS Jan Dymek

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Design thinking”

dla 43 Uczestników/czek Projektu „Biznes na start!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego